La formació In Company ofereix a les empreses uns programes formatius adaptats a les seves necessitats. Aquests es desenvolupen a les pròpies instal·lacions de l’empresa i es personalitzen amb l’ajuda dels nostres formadors que en funció dels objectius i característiques de l’empresa dissenyen les accions formatives per tal d’ajustar-se a la realitat de cada sector. Tot el procés des del disseny fins a l’avaluació de la formació compta amb l’assessorament dels nostres professionals.

Amb la formació In Company aconseguirem formar al nostre equip en aquelles temàtiques que ens puguin interessar a nivell professional; gestió del temps eficaç, idiomes, tècniques de venta, Excel… o trobar solucions a mida que ajudin a les empreses a solucionar problemes, augmentar el rendiment, desenvolupar aspectes competencials, potenciar els talents dels treballadors/es, etc.


SOLUCIONS FORMATIVES A MIDA