DIRIGIT A: 

Joves de 16 a 29 anys inscrits a Garantia Juvenil.

DESCRIPICIÓ:

Objectius generals:

Formació dissenyada per donar resposta a una formació necessària en el marc laboral, qualsevol empresa necessita personal administratiu, tenir una bona base en ofimàtica acompanyada de coneixements administratius permet entrar en el món laboral en qualsevol sector empresarial.

Treballar els aspectes pràctics que ha de conèixer tota persona amb funcions relacionades amb l’administració d’una empresa

Objectius específics:

Al finalitzar aquesta formació els alumnes estaran totalment capacitats en l’àmbit administratiu, exercint tasques de gestió empresarial tals com ofimàtica, comptabilitat, nomines, facturació, ofimàtica o atenció al client.

 

PROGRAMA FORMATIU:

Primera part: 65 hores – Competències personals.

 

Segona part: 150 hores – Formació Específica en Ofimàtica i gestió administrativa

Ofimàtica (40h)

 • Processament de textos
 • Full de càlcul
 • Eines de presentació

Atenció al client (20h)

 • Atenció al client en general
 • Què significa servei al client
 • Tipus de clients
 • Tipus de serveis
 • Error en l’atenció al client
 • Cara a cara – Servir amb un somriure
 • Cara a cara – El client difícil
 • Comunicació via e-mail
 • L’atenció telefònica:
 • Identificació dels passos per a proporcionar un bon servei
 • Aplicar les tècniques i eines telefòniques per a obtenir una atenció eficaç
 • Actitud proactiva
 • Saber escoltar
 • Saber respondre a les peticions d’una manera eficaç i comprensible per l’usuari i/o client
 • Guiar i intentar solucionar els problemes dels usuaris
 • Guiar la percepció de l’usuari i/o client i entendre el paper principal que desenvolupa el servei en l’èxit de la seva empresa
 • Transmetre una imatge positiva via telefònica
 • Aspectes psicològics a tenir en compte en l’atenció a l’usuari

Facturació (30h)

 • La comanda
 • L’activitat comercial
 • La comanda
 • L’albarà
 • L’albarà
 • La factura
 • La factura
 • Conceptes a tenir en compte a la factura
 • L’IVA
 • L’empresa com intermediària
 • Liquidació amb Hisenda
 • El recàrrec d’equivalència
 • Notes d’abonaments
 • Operacions posteriors a la Compra-Venda
 • Tipus d’operacions
 • Model de notes d’abonament
 • Peculiaritats a la nota d’abonament
 • Liquidació d’IVA
 • Registres de factures emeses i rebudes
 • Liquidació d’IVA
 • Model 303
 • Documents de cobrament i de pagament
 • Formes de cobrament i pagament
 • El Rebut
 • Xec
 • Lletra de canvi

Comptabilitat (30h)

 • Introducció al concepte d’ empresa.
 • Pla general comptable.
 • L’ inventari i el balanç de situació.
 • Registre d’operacions.
 • Comptabilització de l’IVA.
 • Llibres de comptabilitat.
 • El procés comptable.

Nòmines i Seguretat Social (30h)

 • El contracte de treball
 • Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
 • Rebut de salaris
 • Nòmines
 • Cotització a la seguretat social

 

CALENDARI: 

Inici: 21/01/2019

Final: 21/03/2019

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Hores: 215 hores

 

INSCRIPCIONS:

Fes clic aquí

INFORMACIÓ:

Per mail a: formacio@iconsl.com

Per telèfon: 972 501 648

Presencialment: a les nostres oficines de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. – Carrer Santa Llogaia, 30 de Figueres